“कुठल्याही अभिनेत्याने स्वतःला एका माध्यमापुरतं मर्यादित ठेवू नये…”

सेक्रेड गेम्स आणि नेटफ्लिक्सचं मार्केटिंग!