राज्यावर ओल्या दुष्काळाचे सावट

कविकुलगुरू कालिदास