कोरोनामुळे येणारं थोडं सुखकारक तर थोडं क्लेशकारक दुहेरीपण…