संवादासाठी आवश्यक कौशल्ये: ऐकणे आणि ऐकून घेणे

“कुठल्याही अभिनेत्याने स्वतःला एका माध्यमापुरतं मर्यादित ठेवू नये…”