प्रेक्षकांना भरभरुन आनंद देणारा साहबजादा इरफान!

“कुठल्याही अभिनेत्याने स्वतःला एका माध्यमापुरतं मर्यादित ठेवू नये…”