पुस्तकाभास : एक होता कार्व्हर

पत्रलेखन फुलवते संवाद!

संवादासाठी आवश्यक कौशल्ये: ऐकणे आणि ऐकून घेणे

“कुठल्याही अभिनेत्याने स्वतःला एका माध्यमापुरतं मर्यादित ठेवू नये…”

देव आनंद – प्रभातने घडवलेला फिल्मस्टार!